No Comments

Ehitusinfo

Ehitusinfo IMGP4748

Vundamendid
Hoone on rajatud madalvundamentidele. Välisparimeetrile ning kivimaterjalist seinte alla on ehitatud raudbetoontaldmikuga lintvundamendid, millel FIBO plokkidest sokliosa ning peale valatud monoliitsed raudbetoonvööd. Teraspostide alla on ehitatud raudbetoonist kohtvundamendid, mis on tihendatud killustikalusel. Välispermimeetril on sokkel välisküljelt soojustatud 50 mm soojaisolatsiooniga. Lintvundamentidesse on paigaldatud maanduskontuur.

Põrand
Hoone põrandad on ehitatud tihendatud aluspinnasele nn. „ujuvate“ põrandatena. Liivalusele on paigaldatud 50 mm soojusisolatsiooni, sellele ehituskile ning peale valatud 150 mm fiiberbetoonist põrandad. Põrandatesse on ehitatud deformatsioonivuugid ning 3 x 3 m ruudustikuna lõigatud mahukahanemisvuugid. Betoonpõrandad on eraldatud vundamentidest mineraalvilla ribadega. Betooni pealmine pind kaetud tolmutõkkega.

Kiviseinad
Hoone sees asuvad kiviseinad on ehitatud FIBO 300 mm plokkidest, seintesse on sisse laotud pilastrid, millede peale valatud betoonpadjad, võimaldamaks kinnitada perspektiivse teise korruse vahelae talasid. Sisemised seinad on ehitatud kuni katusekatteni. FIBO seinad armeeritud vastavalt tootja juhistele bi-armatuuriga, samuti laotud seintesse deformatsioonivuugid min. iga 20 m tagant.

Teraskarkass
Hoone põhikandekonstruktsioon on ehitatud teraselementidest. Kandepostid kinnitatud vundamentidele ankrutele, postidele on kinnitatud poltide abil katuse teraskandurid. Kanduritele kinnitatud kerged terasroovid, kõrgemas osas osaliselt ka kandevplekk.

Välisseinad
Hoone välisseinad on ehitatud sandwich-paneelidest paksusega 100 mm. Uste ja akende kohal on ehitatud seina toetamiseks sissepoole terasraamid, mis on keevitatud hoone karkassipostide külge ning kiilankrutega kinnitatud põrandale.

Katus
Hoone katused on põhiliselt mittepõleva isolatsiooniga sandwich-paneelidest paksusega 100/145 mm, mis on kinnitatud puurkruvidega katuseroovide külge. Madalamate katuste räästastesse on paigaldatud vihmaveerennid ja – torud. 

Osaliselt on katused ehitatud pehmekatustena. Selleks on kandevplekile paigaldatud aurutõke, sellele mineraalvill ning katusekatteks 2x SBS kate (klass BROOF). Katusekalded on antud kaldevillaga. Pehmekatuste vihmaveed juhitakse läbi parapeti sülitite kaudu.

Katusesse on paigaldatud suitsueemaldusluugid.
Bokside vaheseinad
Ruumide jagamisel boksideks on vaheseinad ehitatud vertikaalselt paigaldatavate sandwich-paneelidega, mis on alt kinnitatud põranda külge, ülevalt puurkruvidega katusekandjate külge.
Perspektiivsed vahelaed. 

Boksikasutajatel on võimalus välja ehitada 2. korrus hoone kõrgemas osas. Vahelagi ehitada terastaladele, mille peale kinnitada min. 24 mm paksune ehitusplaat (OSB või vineer).

2-copyTULEOHUTUS
Hoone projekteeritud kasutusviisideks on IV, VI (VV määrus 315 ja EVS812-4/2005). Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2. Siseruumid on jaotatud viieks tuletõkketsooniks, vaheseinad on ehitatud 300 mm FIBO plokkidest, mis annab tulepüsivuseks REI120. Perspektiivsed boksidevahelised seinad peavad vastama tulepüsivusele EI30. Teraskandekonstruktsioonide tulepüsivus peab olema R30, mille tagab kaetus vastava tulekaitsevärviga.

Kui ehitatakse välja boksides teine korrus, siis vahelagi peab vastama tulepüsivusele R30, treppide minimaalne laius 1000 mm. Teiselt korruselt peab olema kaks väljapääsu ja evakuatsiooniteede pikkus peab jääma alla 45 m (avatavaid aknaid võib hädaväljapääsudena kasutada juhul, kui teisele korrusele ehitatakse bürooruumid).

Seinte ja lagede (ka ripplagede) tuletundlikkuse klass B-s1,d0; Põrandad DFL-s1;
Katuse aluskonstruktsioon A2-s1,d0, katusekate BROOF. Katuse soojaisolatsioon on mittepõlev.

Madalama katuseosa harja lähistele on paigaldatud suitsueemaldusluugid 1000 x 2500 mm, millede avamiseks on bokside sissepääsude juures lülitid. Kõrgemast osast toimub suitsueemaldus läbi avatavate akende. 
Hoonesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioon, signalisatsiooni peaseade on ühendatud häirekeskusega. Hoonele on paigaldatud piksekaitse. Tuletõrjehüdrant asub hoone läänenurgast 15 m kaugusel läänes, asfalteeritud alal. Hoone mõlemasse otsa on paigaldatud kohtkindlad redelid pääsuks kõrgemate osade katusele.

Menüü